spacer

Formandsberetning

Ordinær Generalforsamling 2017 i Lyngby-Virum Skakklub (LVS)

Aktiviteterne i sæsonen 2016-17 har omfattet Klubaftener, Klubturnering, åbne Hurtigskakturneringer, den traditionelle åbne Nytårsturnering og Holdskak.

Klubaftenerne har budt på Lyn- og Hurtigskak, Fischer-random skak, træning (ved Per Lunde) og demonstration af partier. Desuden havde vi i oktober 2016 den årlige gæsteoptræden, denne gang af nyudnævnte IM Martin Haubro, der har været deltager i talrige LVS-arrangerede turneringer lige fra juniortiden. Martin viste nogle illustrative partier med generelle pointer og den vellykkede aften sluttede med ur-simultan. Klubaftenerne en god afveksling fra de andre aktiviteter og et godt tilbud til potentielle nye medlemmer, men som regel er fremmødet desværre meget beskedent. Jeg vil opfordre til, at medlemmerne i højere grad slutter op om disse klubaftener

Klubturneringen har 12 deltagere, og spiller ligesom i de seneste år alle mod alle i en dansk rated turnering. Sidste runde er 5. april. Resultatet for klubmesterskabet foreligger derfor ikke endnu, men Finn Vester fører og ligger i position til at tilbageerobre sin titel sin titel som klubmester. De åbne Hurtigskakturneringer i maj/juni og september 2016 hver med et forløb over 2 onsdage havde desværre kun beskeden deltagelse af 7-8 spillere, næsten udelukkende LVS-medlemmer. Forårsturneringen blev vundet af Peter Røder med Per Lunde J som nummer to, og efterårsturneringen af Flemming Bo Larsen (K41) med Hans Timmermann som nummer to. Det er planen, at vi fortsætter med 2 Hurtigturneringer i indeværende år i maj og september. Vi håber på større deltagelse både fra LVS-medlemmer og spillere udefra.

Nytårsturneringen forløb planmæssigt. Pæne præmier tiltrak stærke spillere i de to øverste 6- mandsgrupper, men det samlede deltagerantal på 21 var lidt en skuffelse. Det skal måske ses i lyset af, at der netop i den periode er en del turneringstilbud. Gruppe 1 blev vundet af Mikkel Manosri Jacobsen, der lige fra juniortiden har været en trofast deltager i LVS`s turneringer. I Gruppe 2 blev det til en delt sejr til Kim R. Thomsen (Frederiksberg) og Morten Majlund Nielsen (Odysseus). I Monradgruppen var LVS på banen med en 1. plads til Benjamin Lau Jensen delt med Angelo Nielsen (Amager). Det er planen, at vi fortsætter med den traditionelle Nytårsturnering. Holdskakken har som vanligt været populær med både skaklige og sociale elementer. 19 af klubbens medlemmer har i sæsonens løb deltaget i holdkampe. Der har kun været få afbud og ikke problemer med at stille hold.

For 1.Holdet i Mesterrækken var opløbet tæt. Før sidste runde var BMS rykket ned, men mindst 4 hold med en pointforskel på 2 1/2 var i reel risiko for at havne på den anden af de to nedrykningspladser. På trods af, at 6 af 1. Holdets 8 spillere havde scoret over forventet var sidste runde således en kamp om at klare sig fri af nedrykning. Det lykkedes med en kneben sejr 4 ½ - 3 ½ at overhale Damhus efter en nervepirrende afslutning på bræt 8 i de allersidste minutter. 1.Holdet sluttede dermed som nr. 5 med 27 ½ brætpoints.

For 2. Holdet var målsætningen fra holdkaptajnen en oprykning til 1. række. Det lykkedes, idet holdet sluttede som nr. 2, hvilket var tilstrækkeligt. Arbejdet blev gjort færdigt med en sejr i sidste runde, hvor de 3 øverste brætter vandt, selvom det normale 1. og 2. bræt var udlånt til 1. Holdet. Det skal nævnes, at Thomas Madsen på 2. Holdet bidrog med en score på 5 af 5 og dermed høstede 102 ratingpoints. Tillykke til 2. Holdets spillere med Hans G. Rasmusen som en forbilledlig holdkaptajn gennem mange sæsoner.

Øvrige aktiviteter: Lars Hyldkrog har været i kontakt med en skole i Virum i forbindelse med et større skakarrangement for eleverne. Såfremt vi igen på en tidspunkt kan etablere en juniorafdeling vil kontakten til skolerne oplagt være vigtig. Jens Islin har etableret en ny hjemmeside og vil være behjælpelig med en forbedret løbende opdatering.

Klubbens driftsmæssige forhold er tilfredsstillende. Der er uændret gode spillefaciliteter. Medlemstallet er stort set uændret og i indeværende år har vi budt velkommen til 3 nye medlemmer. Økonomien er tilfredsstillende, men bestyrelsen har i år fundet det nødvendigt at foreslå en mindre kontingentforhøjelse for at kunne sigte mod en regnskab, der kan balancere.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke bestyrelsesmedlemmerne og revisoren for deres arbejdsindsats. En særlig tak til Per Lunde Jensen for et omfattende arbejde som kasserer, turneringsleder og koordinator ved sæsonplanlægning. Også en stor tak til Holdkaptajnerne Lars Hyldkrog og Hans Glavind Rasmussen.

Marts 2017

Lars Østergaard Kristensen