spacer

Formandsberetning

Ordinær Generalforsamling 2018 i Lyngby-Virum Skakklub (LVS)

Klubbens driftsmæssige forhold

Medlemstallet er stort set uændret, aktuelt 31, men vi må imødese en risiko for en gradvis reduktion, medlemmerne bliver ældre og flere er ikke aktive længere. Vi forsøger i øjeblikket at rekruttere nye medlemmer, specielt fra DTU, for at styrke klubben. Økonomien er tilfredsstillende. I det forløbne år har vi skiftet spillested fra bygning 358, der skulle renoveres, til bygning 450, hvor DTU´s Adgangskursus nu har til huse. Vi mødte stor velvilje fra direktøren, Christian Thune Jacobsen, og fik venlig assistance i forbindelse med flytningen. Der har været almindelig tilfredshed med de nye lokaler, som vi nok har udsigt til at kunne beholde i en længere årrække. Udover besværet, var den største ulempe ved flytningen, at vi måtte aflyse nogle klubaftener og justere lidt på sæsonplanen. Klubbens hjemmeside er blevet fornyet. Lindy Mistarz overtog funktionen som webmaster og etablerede den nye hjemmeside, så den efter en del problemer nu fungerer efter hensigten.

Klubbens skaklige aktiviteter

Der er blevet afholdt klubaftener med lyn- og hurtigskak, Fischer-random skak, træningssessioner (ved Per Lunde), en åben hurtigskakturnering, foredrag og simultan ved Martin Haubro, klubturnering og holdskak. Den åbne hurtigskakturnering i foråret havde i alt 12 deltagere, kun en enkelt udefra, og blev vundet delt af Henrik Andersen (enkeltmedlem), Hans Timmermann og Dariusz Allam. Desværre måtte vi aflyse hurtigskakturneringen i det tidlige efterår og derefter også den traditionsrige nytårsturnering på grund af svigtende deltagelse. For nytårsturneringens vedkommende tilskriver vi det konkurrence fra andre turneringer i samme periode. Som konsekvens heraf har vi aflyst nytårsturneringen 2018-19. I stedet har vi planer om en hurtigskakturnering i efteråret 2018, hvor klubben i øvrigt kan fejre 90-års jubilæum. Bestyrelsen mener ikke, at vi har den nødvendige kapacitet til at afvikle et større arrangement i den anledning. Til foredrag i efteråret havde vi igen inviteret Martin Haubro, der med god pædagogik gennemgik nogle illustrative partier, og gav simultanopvisning. Klubturneringen har 12 deltagere og afvikles ligesom i de seneste år som en alle mod alle, dansk rated turnering. Der resterer 2 runder, så det endelige resultat foreligger ikke, men det synes sikkert, at Finn Vester igen bliver klubmester. Simon Schneider og Bo Beier Thorup har indtil nu spillet en fin turnering og ligger til imponerende ratingfremgange. Holdskakken har haft deltagelse af i alt 19 af klubbens medlemmer. 1.holdet sluttede som nummer 7 i mesterrækken, og må derfor rykke ned i 1. række fra næste sæson. Holdet var ramt af en udmeldelse og afbud og derfor svagere end i forrige sæson. Holdkaptajnen Lars Hyldkrog gik forrest med en score på 5/7 og Peter Lautrup Larsen scorede 4 ½ /7, men de øvrige kunne ikke følge trop. Det er håbet, at vi i næste sæson kan stille med det stærkest mulige hold og igen rykke op. 2.holdet var overmatchet i 1. række og sluttede som nummer 8, selvom 6 af spillerne faktisk scorede forventet eller derover. Resultatet var således ikke overraskende, når man ser på holdratingen, men naturligvis lidt skuffende for de entusiastiske spillere og deres holdkaptajn Hans Glavind Rasmussen. Det betyder nedrykning og med den nye struktur for holdturneringen bliver det til 3. række. Det nye struktur må i øvrigt hilses velkommen, da den tilsyneladende vil betyde større jævnbyrdighed i de enkelte rækker.

Øvrige aktiviteter

Klubben har i de seneste dage meldt sig på banen i forbindelse med en intern skakturnering på DTU. Det er en turnering med 60 deltagere med meget varierende spillestyrker. Vi har været behjælpelige med udlån af diverse materialer. Samtidig har vi haft mulighed for at reklamere for LVS. Bestyrelsen har i den forbindelse besluttet at afvikle en ikke-rated hurtigskakturnering fra ultimo april til ultimo maj for eventuelt interesserede. Foreløbig har der meldt sig 15 potentielle deltagere. Det er bestyrelsens håb, at LVS`s medlemmer vil slutte op om dette arrangement både som spillere og som arrangører.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke de personer, der har hjulpet til i årets løb. Tak til bestyrelsesmedlemmerne og revisoren for deres arbejdsindsats. En særlig tak til Per Lunde Jensen for endnu et år med omfattende arbejde som kasserer, turneringsleder, og koordinator ved sæsonplanlægningen. Også en stor tak til holdkaptajnerne Lars Hyldkrog og Hans Glavind Rasmussen, der har holdt styr på 1.- og 2.holdene og bidraget med sociale holdsamlinger. Endelig en tak til Lindy Mistarz for arbejdet med vores hjemmeside.

Marts 2018

Lars Østergaard Kristensen