spacer

Formandsberetning 2018-19

Ordinær Generalforsamling 2019 i Lyngby-Virum Skakklub (LVS)

Klubbens generelle og driftsmæssige forhold

Økonomien og de spillemæssige faciliteter er fortsat tilfredsstillende. Medlemstallet er efterhånden mærkbart dalende. Ældre og mindre aktive medlemmer forlader klubben i et vist omfang. Vi måtte også omkring årsskiftet tage afsked med to mangeårige aktive medlemmer, Erling Dam Mortensen og John Hansen, der afgik ved døden. Vi vil savne Erling og John i klubben. Men der kommer også nye medlemmer til, og jeg vil byde dem meget velkommen. De medlemmer, vi har i dag er mere aktive end for nogle år siden, hvilket bl.a. afspejler sig i tilmeldingen til klubturneringen. Med et håb om fortsat at kunne byde nye medlemmer velkommen, tror jeg stadig, LVS har mulighed for at gå en fremgang i møde.

Klubbens skaklige aktiviteter

Aktiviteterne har omfattet klubaftener med lynskak, hurtigskakturneringer, træninger, klubturnering og holdskak.

Hurtigskakturneringer

Hurtigskakturneringer blev afviklet i foråret 2018 med deltagere fra LVS og fra DTU og i efteråret med 11 deltagere fra LVS og 3 (juniorer) udefra. I foråret vandt 1.2. Lars Hyldkrog og Hans Timmermann med enkelte deltagere fra DTU tæt på. I efteråret delte 1.2. Lars Hyldkrog sejren med Bo Beier Thorup og med Simon Christensen og Benjamin Lau Jensen som 3.4.

Træningssessioner

Træningssessioner blev afholdt i efteråret 2018 med IM Martin Haubro, der underviste i bondestrukturer, strategiske kvalitetsofre og bondeslutspil. Bo B.T., Per L.J. og Lars ØK har bidraget med nogle træninger på andre klubaftener.

Klubturneringen

Klubturneringen havde bred tilslutning med 16 tilmeldte, reduceret til 14 efter at Erling og John døde, og senest 13, da vores mangeårige klubmester Finn Vester desværre måtte trække sig. Derefter er Simon Christensen i sit første år som medlem nu favorit til titlen som klubmester, men det er ikke afgjort endnu.

Holdturneringen

Holdturneringen afsluttes med sidste runde 30/3. LVS 1 ser ud til at slutte nogenlunde midt i feltet i 1. række. LVS 2 har efter en turnering med op- og nedture stadig en spinkel chance for oprykning fra 3. række. Mange har gjort det godt i holdturneringen, og Simon Christensen har gjort det ekstraordinært godt på 2. & 1. holdet med foreløbigt i alt 8 ½ af 9.

Øvrige aktiviteter

Øvrige aktiviteter. Klubben har igen været på banen i forbindelse med den interne skakturnering på DTU. I år valgte vi at sponsorere 3 halvårsmedlemsskaber af klubben (og DSU). Det er håbet, at det kan være en af vejene til rekruttering af nye medlemmer fra DTU-områderne. Ansigtet udadtil kan måske også tydeliggøres af en facebookside, som Bo Beier Thorup har sørget for. Vi vil holde øje med, hvor meget og hvordan den bliver benyttet.

Afslutningsvis vil jeg takke de personer, der har hjulpet til i årets løb. Tak til bestyrelsesmedlemmerne, specielt kassereren og planlæggeren Per Lunde Jensen. Tak til revisoren Hans Raahauge, der nu har valgt at takke af. Tak til Bent Lund, der fortsat uegennyttigt varetager udsendelsen af kontingentopkrævningerne. Tak til holdkaptajnerne Lars Hyldkrog og Hans Glavind Rasmussen, der har holdt styr på 1. og 2. holdet. Hans G.R. har været en forbilledlig kaptajn for LVS 2 i en lang årrække, men har nu seriøst ønsket, at der findes en afløser. Tak til Lindy Mistarz, der fortsat vedligeholder hjemmesiden.

Marts 2019

Lars Østergaard Kristensen